Cloud Zoom small image
锯床型号:GH4250双钳口

加工范围mm(高*宽):500*600  

重量kg:2370

主电机功率kw:4

冷却电机功率w:90

液压电机功率kw:0.75

锯条规格mm:41*5640

优点:1、高低头结构倾角进刀,作用齿数相对固定,防止拉齿

            2、全锟轮承重台,减少摩擦,降低难度

            3、全行程前后双钳口夹紧,材料锯断也不会散落

            4、预留电动送料接口,搭配电动料架,提升锯切效率

            5、新增前后双上压紧,夹料更紧,可实现整捆锯切

名称:GH4250双钳口
可在线通过咨询了解详情
 
通过以下按钮进入下一步
  • 详情
  • 评价